StyrelsenNäringslivsbyråns styrelse (i alfabetisk ordning efter ordförande och viceordförande):

Heli Nevala, ordförande

Per-Erik Englund, vice ordföraden

Bengt Berglund

Katarina Dahlgren

Kristiina Itälaakso

Petri Pihlajaniemi

Sami Öström