Kristinestads Näringslivscentral öppnar dörren till det lokala näringslivet

Vi erbjuder råd och stöd till befintliga och nystartade företag, vi hjälper till vid nyetableringar, arbetar med kompetensutveckling och för att skapa ett gott företagsklimat i Kristinestads kommun. Vi samverkar med skola och näringsliv för att få våra ungdomar att se sina egna möjligheter. Vi är också en länk mellan näringsliv och kommun och ett forum där företag, politiker och tjänstemän kan mötas.

Genom oss får du en väg in i Kristinestads kommuns näringsliv - oavsett om du vill starta nytt eller utveckla ditt företag.

Välkommen!

business krs 2 Viexpo Road Show 10.10 Viexpos, Företagshuset Dynamos och Kristinestads näringslivscentrals gemensamma ROAD SHOW måndag 10. oktober kl. 13 – 17. Plats: Företagshuset Dynamo, Närpesvägen 2, 64200 Närpes Läs mera
illustrationsbild 13 Startpeng Startpeng är den vanligaste stödformen för en nyföretagare. Det är ett stöd som staten, NTM-centralen, beviljar blivande företagare. Kontakta först företagsrådgivaren för att få tillgång till det nätbaserade dataprogrammet Lissu och där utarbeta en affärsplan för din idé. Företagsrådgivare i Kristinestad: Nina Ingves, 040-4813830, nina.ingves@krs.fi Läs mera
bockholmens camping 5 Kaffepaus på Camping Möt företagarparet Suomi på Bockholmens natursköna campingområde. Läs mera
ainvest 1 Nyetableringsstöd - NTM Målet för företagsstöden är att öka försörjningsmöjligheterna och arbetstillfällena på landsbygden. På landsbygden behövs nya företag, men lika viktigt är det att uppmuntra de nuvarande företagen att utveckla och utvidga sin verksamhet. Läs mera
krs vyer 4 Business Kristinestad - the movie Servicenäringarna, industrin samt jord- och skogsbruket utgör kärnan i stadens näringsliv. De små lokala företagen ser till att vardagen fungerar. Se filmen om Kristinestads näringsliv! Läs mera
vindkraftverk EPV Vindkraftspark i Ömossa Arbetena med vindkraftsparken i Ömossa har startat. Kontaktuppgifterna till de ansvariga entreprenörerna hittar du här Läs mera
kalender Utbildningar, Kurser, Seminarier Utveckla din komptens och uppdatera din kunskap! Läs mer
business krs Investerings- och utvecklingsstöd NTM-centralens EU-medel finns nu att söka för olika former av investeringar och utvecklingsprojekt för företag.Projektstöd kan sökas året runt, men urvalet görs i perioder, tre gånger om året. Urvalsperioderna löper ut vid utgången av februari, maj och oktober. Läs mera
Kristiinankaupunkilogopunrgb Lediga industritomter Staden Kristinestad äger 2 700 ha markområden som kan planeras för olika ändamål såsom fritidsboende, året om boende och industriell verksamhet. Läs mera
ainvest 4 Företagsbörsen Företagsbörsen för Österbotten - Den rätta platsen för den som planerar att sälja eller köpa företag! Läs mera
business krs 15 Ledig företagsutrymmen Här hittar du info om utrymmen som lämpar sig för företagsverksamhet av olika slag! Läs mera