Kristinestads Näringslivscentral öppnar dörren till det lokala näringslivet

Vi erbjuder råd och stöd till befintliga och nystartade företag, vi hjälper till vid nyetableringar, arbetar med kompetensutveckling och för att skapa ett gott företagsklimat i Kristinestads kommun. Vi samverkar med skola och näringsliv för att få våra ungdomar att se sina egna möjligheter. Vi är också en länk mellan näringsliv och kommun och ett forum där företag, politiker och tjänstemän kan mötas.

Genom oss får du en väg in i Kristinestads kommuns näringsliv - oavsett om du vill starta nytt eller utveckla ditt företag.

Välkommen!

FP10 Höstens Byarunda Vad händer inom näringslivet i Kristinestad? Har du som företagare ärenden du vill lyfta fram? Hur kan vi som invånare jobba för ett rikare näringsliv? Kom med på Näringslivscentralens företagarkväll så spånar vi tillsammans! Läs mera
PeTaConsult 3 På kaffe med Pelle Boström är en man med många järn i elden. Själv säger han att han vill kasta upp många bollar i luften. Alla behöver inte landa men bra är det om endel gör det. Läs mera
kalender4 Österbottens företagarförening ordnar Österbottens företagarförening har program på svenska angående aktuella teman för företagare. Du kan delta oavsett om du är medlem eller inte. På kommande är bl.a. "Skatteplanering" 25.10 kl 12-16.30 i Närpes Läs mera
kalender NTM-centralens utbildningar Österbottens NTM-central ordnar tillsammans med Balentor Oy ett utvecklingsprogram inom marknadsföring och försäljning. Läs mera
ainvest 1 Nyetableringsstöd - NTM Målet för företagsstöden är att öka försörjningsmöjligheterna och arbetstillfällena på landsbygden. På landsbygden behövs nya företag, men lika viktigt är det att uppmuntra de nuvarande företagen att utveckla och utvidga sin verksamhet. Läs mera
business krs Investerings- och utvecklingsstöd NTM-centralens EU-medel finns nu att söka för olika former av investeringar och utvecklingsprojekt för företag.Projektstöd kan sökas året runt, men urvalet görs i perioder, tre gånger om året. Urvalsperioderna löper ut vid utgången av februari, maj och oktober. Läs mera
Kristiinankaupunkilogopunrgb Lediga industritomter Staden Kristinestad äger 2 700 ha markområden som kan planeras för olika ändamål såsom fritidsboende, året om boende och industriell verksamhet. Läs mera
business krs 15 Lediga företagsutrymmen Här hittar du info om utrymmen som lämpar sig för företagsverksamhet av olika slag! Läs mera