Kristinestads Näringslivscentral öppnar dörren till det lokala näringslivet

Vi erbjuder råd och stöd till befintliga och nystartade företag, vi hjälper till vid nyetableringar, arbetar med kompetensutveckling och för att skapa ett gott företagsklimat i Kristinestads kommun. Vi samverkar med skola och näringsliv för att få våra ungdomar att se sina egna möjligheter. Vi är också en länk mellan näringsliv och kommun och ett forum där företag, politiker och tjänstemän kan mötas.

Genom oss får du en väg in i Kristinestads kommuns näringsliv - oavsett om du vill starta nytt eller utveckla ditt företag.

Välkommen!

digitalisering2 DIGI-Action Ny business genom digitalisering och aktivering av kundkretsen Läs mera
clause 684509 2 Små och medelstora företag ska få företagsstöd även för begagnade maskiner Statsrådet godkände den 30 mars 2017 ändringar i förordningen om företagsstöd. I fortsättningen får små och medelstora företag i landsbygdsområdena söka företagsstöd för att anskaffa begagnade maskiner och anordningar. Läs mera
Innovaatioseteli 3 Innovationssedel sätter fart på utvecklingen av produkter och service Innovationssedeln som erbjuds av Tekes är avsedd för små och medelstora företag som vill starta innovationsverksamhet. Läs mera
kassaskrin Startpeng nu även möjlig när deltidsföretagaren blir företagare på heltid År 2017 kan också en person som utvidgar sin företagsverksamhet som hen haft som bisyssla till heltidssyssla beviljas startpeng. Läs mera
ainvest 1 Nyetableringsstöd - NTM Målet för företagsstöden är att öka försörjningsmöjligheterna och arbetstillfällena på landsbygden. På landsbygden behövs nya företag, men lika viktigt är det att uppmuntra de nuvarande företagen att utveckla och utvidga sin verksamhet. Läs mera
business krs Investerings- och utvecklingsstöd NTM-centralens EU-medel finns nu att söka för olika former av investeringar och utvecklingsprojekt för företag.Projektstöd kan sökas året runt, men urvalet görs i perioder, tre gånger om året. Urvalsperioderna löper ut vid utgången av februari, maj och oktober. Läs mera