Aktuellt
15.12.2017

Livsmedelsexport roadshow

I samarbete med Evira ordnar Viexpo ett seminarium om livsmedelsexporten riktad till aktörer inom livsmedelsbranschen. Den 24.1.2018 kl 12.00-16.30 på Rådhuset i Kristienstad.

Evira främjar och möjliggör export av livsmedel från Finland till länder utanför EU och fungerar som expert i frågor som berör livsmedlens säkerhet och djur- och växtsjukdomar. De exporttjänster som Evira erbjuder fokuserar på att säkra/upprätthålla exportmarknaden som redan existerar samt att öppna nya exportmarknader. Roadshowen är en del av Eviras pågående SM-exportprojekt. Inkommande år är livsmedelsbranschen Viexpos specialtema. I början av 2018 startar Viexpo upp verksamheten för ett så kallat Livsmedelsexportforum. Forumet träffas regelbundet, minst två gånger i året, kring aktuella frågor inom livsmedelsbranschen. I specialtemaåret ingår många andra aktiviteter som vi informerar om i samband med roadshowen.

I samband med seminarierna ordnar vi sparrningssessioner för livsmedelsbranschen. Tider reserveras på förhand. På seminarierna kan man använda sitt modersmål, anförandena är på finska eller svenska. Ett mer detaljerat program kommer i början av januari. 

Gå till "Aktuellt"