Aktuellt
01.11.2018

Arbetskraft 2.0

Tema för dagen:
Vi börjar dagen med att bjuda på frukost!
Anmälning via denna länk senast 9.11

Tillställningen arrangeras av Österbottens TE-byrå i samarbete med Dynamohuset
Ab och Business Kristinestad

Mera information fås av:

Tomas Ede 0295 056 039 tomas.ede@te-byran.fi

Martin Norrgård 0295 056 214 martin.norrgard@te-byran.fi

- Rekryteringsutbildning för företagare
- Sök arbetskraft inom EU och få stöd
för rekryteringen (EURES)
- Arbetskraft utanför EU - vem får göra
vad och vilka tillstånd behövs?
- Arbetstillståndsprocessen

På plats:
Tomas Ede, EURES (TE-byrån)
Martin Norrgård, RekryUtbildning (TE-byrån)
Tina Sundqvist, Internationella enheten (TEbyrån)

Mer info och anmälan här:

INFO OCH ANMÄLAN

 

Gå till "Aktuellt"