Aktuellt
09.01.2018

Viexpo ordnar fact-finding resor

67:e IAA transportbranschens evenemang i Hannover, Tyskland, 20–27.09.2018

På den 67:e IAA-mässan inom bil- och logistikbranschen får vi se hur branschens framtid ser ut och hur innovationer förändrar transport- och logistikbranschen. Hela branschen utvecklas i rasande fart och framför allt automatisering, konnektivitet, säkerhet, miljöskydd, digital mobilitet och nya koncept för logistik och trafik kommer att förändra framtidens städer.

Utställningsytan för mässan år 2016 var ca 270 000 m2 och över 2 000 utställare visade upp sina innovationer och lösningar för ca 250 000 besökare. I evenemanget för 2018 erbjuds ett mångsidigt program, bl.a. New Mobility World Logistics, vars centrala tema är hur man får transport- och logistikbranschen mer effektiv och miljövänlig. Under evenemanget möts tillverkare, underleverantörer, distributörer och nya sätt att tänka. Temat innefattar också digitalisering och automatiserad körning. Mer information om resan och programmet finns här.

 

Eurotier 13–16.11.2018 Hannover, Tyskland

Eurotier-mässan ordnas vartannat år och är internationellt sett det största evenemanget inom uppfödning av nyttodjur. Eurotier-mässor har ordnats sedan 1993.

Utställarna visar sina innovationer och nyheter som berör skötsel av nötboskap, grisar och fjäderfä. Även fårskötsel finns med i programmet. Eurotier ger en bra allmänbild av branschens nyheter, teknik samt av modern skötsel och avel av nyttodjur såväl som av de moderna tjänster som branschens företag erbjuder. Den andra tyngdpunkten på Eurotier är utfodring och tekniker som berör detta, t.ex. malare, blandare, kvarnar och pelletering. Under mässan ordnas många konferenser och olika föreläsningar. Samtidigt med Eurotier-mässan hålls Energy/Decentral-mässan. Besökare kan besöka båda mässorna med samma biljett.

I evenemanget 2016 deltog 2 638 utställare från 58 länder. Utställningsytan var 283 000 m2 och 162 729 besökare från 150 olika länder deltog. I mässan deltog flera finländska utställare och besökare.

Viexpo är DLG:s officiella samarbetspartner och koordinerar och administrerar mässdeltagande för finländska företag. Anmälningen till mässan öppnar i början av november 2017 och stänger 1.2.2018. Platserna delas ut i anmälningsordning och reservplatser delas ut i början av sommaren då hallplanerna är klara.

Energy/Decentral 13–16.11.2018 Hannover, Tyskland

DLG och Biogas Association ordnar tillsammans ett högklassigt internationellt evenemang, Energy Decentral och BIOGAS Convention & Trade-mässan, som ordnas samtidigt som Eurotier-mässan. Alla branschens producenter och tjänsteleverantörer kommer samman under evenemanget och visar upp de nyaste innovationerna och trenderna inom branschen. Hela värdekedjan för energibranschen, som t.ex. biomassaproduktion, energiproduktion, energidistribution och -utnyttjande, är representerade. Jordbrukare, aktörer inom skogsbranschen, maskintillverkare, kommuner och offentliga instanser samt energiproducenter är exempel på besökare.

På mässan fås mycket nyttig information i form av många konferenser och workshoppar. Under mässan ordnas ett stort nätverksevenemang, EnergyDecentral & Biogas Evening, där man kan skapa nätverk med aktörer inom branschen. Även en innovationstävling ordnas under mässan.
I mässan 2016 deltog närmare 600 utställare. Speciellt i EnergyDecentral deltog över 31 000 besökare varav 16 % var internationella besökare och investerare.

Viexpo är DLG:s officiella samarbetspartner och koordinerar och administrerar mässdeltagande för finländska företag. Anmälningen till mässan börjar 1.11.2017 och slutar 1.2.2018. Vi planerar en sammonter för finländska företag.

Mera information fås även av Elina Ruohonen-Braun, elina.ruohonen-braun@viexpo.fi

 

Kommande mässor

27-30.8. ONS 2018, Stavanger (Katja Jankens)
22-24.8. ATAsia, Bangkok (Elina Ruohonen)
22-24.8 Horti Asia, Bangkok (Elina Ruohonen)
21-25.8. Gamescom, Cologne (Katja Jankens)
10-13.10. SIMA Sipsa, Algers (Elina Ruohonen)
13-16.11 EuroTier, Hannover (Elina Ruohonen)
13-16.11 EnergyDecentral, Hannover (Elina Ruohonen)
13-16.11 Elmia Subcontractor, Jonköping (Katja Jankens)
27-30.11 Agromek, Herning, Danmark (Katja Jankens)
29.11-3.12. TechIndustry, Riga, Lettland (Katja Jankens)

Kommande businessresor
3-5.5 Finnish-German EnergyDay, German (Kajsa Emmerich)
16-19.8 Formland Autumn, Denmark (Katja Jankens)
17-20.9 GasTech, Barcelona, Spain (Kristian Schrey)
17-18.10 Offshore Technology Days, Norway (Katja Jankens)
13-16.11 Elmia Subcontractor, Sweden (Katja Jankens)

Elina Ruohonen elina.ruohonen@viexpo.fi, +358503854373
Katja Jankens katja.jankens@viexpo.fi, +358505738876
Kristian Schrey kristian.schrey@viexpo.fi, +358505728253
Kajsa Emmerich kajsa.emmerich@viexpo.fi, +358503092810

Gå till "Aktuellt"