Aktuellt
21.11.2017

Suupohjaområdets Tillväxtstig 2018

Kasvu Open är en avgiftsfri nationell företagartävling och ett sparringsprogram där över 900 erfarna företagsledares kompetens kombineras med tillväxtplanerna i 450 tillväxtinriktade företag. Kasvu Opens mjölnare är ängelinvesterare, företagare, marknadsförare, experter på försäljning och internationalisering som alla har samma mål: att hjälpa ditt företag att växa och bli framgångsrikt.

På Tillväxtstigarna engagerar sig regionens och verksamhetssektorns allra främsta experter, placerare och erfarna företagare i att hitta tillväxtmöjligheter för just ditt företag - alldeles gratis. Sparring av din egen tillväxtplan kommer igång på närmaste Tillväxtstig.

Kasvu Open® tillsammans med Suupohjan Elinkeinotoimen Kuntayhtymä, Kristinestad, Kaskö stad och Viexpo återigen ordnar Finlands största sparringstävling för företag i området Suupohja, Kristinestad och Kaskö. Suupohjas Tillväxtstig tillhandahåller via ömsesidiga expertmöten verktyg som hjälper dig att utveckla ditt företag – helt gratis.

Under Kasvu Open får företagaren världens bästa förutsättningar för sin tillväxtidé, och ingen tillväxtidé eller tillväxtplan är för liten för Kasvu Open. Allt hänger på den egna tillväxtivern, passionen och framåtandan. Vi står för sparringen, finansiärerna och kunnandet. Tillväxten sker utifrån företagarens egna utgångspunkter, oavsett om målet är att öka företagets omsättning, lansera en ny produkt eller utreda möjligheterna för internationalisering.

Hur kommer man med i Kasvu Open?

Du kan ansöka om att få komma med i Suupohjaområdets tillväxtstig genom att fylla i blanketten hakulomakkeen senast 18.2.2018. Finns endast på finska. 

Datum

18.2 ansökningstiden till Suupohjaområdets Tillväxtstig går ut 
Även företag som deltagit i Tillväxtstigen år 2017 kan ansöka om deltagande.

22.2 Tillväxtverkstad, Kauhajoki
Till den öppna verkstaden inbjuds alla företag som lämnat in sin ansökan, samt tillväxtekosystemets aktörer för att bygga upp tillväxthungriga företags affärsverksamhet.

22.3 Den första Startbanedagen, Kaskö
På startbanedagen sparras du av flera toppexperter från affärslivet.

26.4 Den andra Startbanedagen i Kauhajoki och Kasvu Opens seminfinal.
Vid dagens slut tillkännnages vinnarna i Suupohjaområdets Tillväxtstig, vilka går vidare till fortsatt sparring samt till den nationella finalen som ordnas 24-25.10 i Jyväskylä.

Frågor? Ta kontakt:

Timo Vauhkonen
040 507 3342
timo.vauhkonen@krs.fi

Gå till "Aktuellt"