Aktuellt
07.03.2018

Offentliga upphandlingar

Kårkulla samkommun: Kristinestads boende
Byggentreprenad
Kontaktperson: Johan Nysten, 0247431685, johan.nysten@karkulla.fi
Anbud senast 25.5.2018 kl 12.00

Närpes

Närpes stad: Upphandling av vissa elevtransporter inför läsåret 2018-2019
Kontaktperson: Annika Wirén, 040-1600603, annika.wiren@narpes.fi
Anbud senast 14.5.2018 kl 12.00

 

 

Gå till "Aktuellt"