Aktuellt
07.03.2018

Offentliga upphandlingar

Rådhuset
Bygg-, ventilations-, rör- och elektrotekniska verk för LVIA-modifieringar.
Sista dag för inlämnande av anbud är 27.3.2018
Mer info finns här

Gräsklippning och triming vid stadens fastigheter
Handlingarna för givande av anbud kan begäras av Samhällsbyggnad, tekniska direktören tel. 0405599229 eller arbetsledaren tel 040 1489005.
Sista dag för inlämnande av anbud är 5.4.2018.

Kristinestads stad inbegär anbud på livsmedel med transport till stadens kök
Anbudsbegäran gäller råvaror så som färsk fisk, potatis, grönsaker, rotfrukter samt bageriprodukter. Anbudshandlingar kan fås av kosthållschef Carina Grannas, tel 0406755055 eller per e-post: carina.grannas@krs.fi. Anbuden skall vara inlämnade senast 18.4.2018 kl.15.

Gå till "Aktuellt"