Aktuellt
23.10.2017

Morgonpasset

Vid träffen 29.11 kl 8-9 pratar vi om Kasvu Open, som är Finlands största sparringstävling för tillväxtföretag. Den är en folkrörelse som för tillväxten närmare alla. Landets bästa experter, visionära investerare och de mest erfarna företagarna analyserar just ditt företags tillväxtmöjligheter - utan kostnader.

Vi lyssnar på Carita Latikka från Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä, informationen är på finska.

Anmälan till business@krs.fi

 

Morgonpasset, som arrangeras av Kristinestads näringslivscentral, är en ny mötesform för er företagare. Varje träff inleds med en presentation/diskussion om ett ämne. Vi lyssnar och diskuterar samtidigt som vi äter frukost.

 

Gå till "Aktuellt"