Aktuellt
09.03.2018

Lediga jobb

Kundtjänstrådgivare, Terveystalo
Sista ansökningsdag är 22.3.2018

Restaurangarbetare, Hesburger
Sista ansökningsdag är 25.3.2018

Närvårdare, Attendo
Sista ansökningsdag är 31.3.2018

Byggnadsinspektör, Kristinestads stad
Sista ansökningsdag är 4.4.2018

2 lokalvårdare, Kristinestads stad
Sista ansökningsdag är 4.4.2018

Gymnasierektor, Kristinestad
Sista ansökningsdag är 13.4.2018

2 tjänster som klasslärare
2 tjänster som speciallärare
En ämneslärartjänst i matematik (huvudämne) och kemi (biämne), gemensam för gymnasium och grundläggande utbildning
En ämneslärartjänst i finska, gemensam för gymnasium och grundläggande utbildning
En timlärare i musik med tilläggstimmar i andra ämnen gemensam för grundläggande utbildning och gymnasium
Sista ansökningdag är 13.4.2018

Skolpsykolog, Kristinestad
Sista ansökningsdag är 13.4.2018

Väktare, MTP Syd Ab
Sista ansökningsdag är 21.4.2018

Uppgifterna är hämtade från kristinestad.fi och mol.fi

Gå till "Aktuellt"