Aktuellt
26.09.2017

Lediga företagsutrymmen och industritomter

Lediga företagsutrymmen

1. Hall med tillhörande kontorsutrymmen 442m2
Ledigt hallutrymme med tillhörande kontorsutrymmen uthyres i Tjöck.
Ritningar här: Fasadritning, planlösning, kontorsutrymmen
Kontakt: 0400 563636

2. Hall 750 m2 och 120 m2 kontor + matsal klicka här för mera info

3. Säljes/uthyres
Kristinestads Post- och Telehus
För mera info: www.ovenia.fi

4. Kristinestad
Hall 1; 900 m2 (varmt utrymme)
Hall 2; 1840 m2 (kallt förvaringsutrymme)
Adress: Industrigatan 8, 64100 Kristinestad
Kontaktupg; tel: 040 510 8120/ Pauli Jansson

5. Kristinestad
- Kontorsutrymmen ca 130m2. Olika kontorsrum som går att hyra enskilt eller som större helheter, ca 13-30m2/per rum
- Öppet kontorslandskap: 320m2
- Kallt förrådsutrymme; 50-200m2
- Verkstadsutrymmen; 70-200m2 och möjlighet att hyra tvättutrymmen
- Täckta förrådsplatser; ca 300m2
Adress: Hästhagsvägen, 64100 Kristinestad
Kontaktupg: HVA-Kiinteistöt oy, www.hva-kiinteistöt.fi, tel; 040 5920 491

6. Hall
Hall 600m2
4,5m innerhöjd
byggd 2008
Kontaktuppgifter: Harry Lillkull, HL-Kontraktor, 040 544 1184

7. Hall
Uthyres 400m2.
Kallt och torrt, starka betonggolv, stora skjutdörrar, truckhyllor
Möjligt att delta i två delar.
Kontorsutrymmen finns också.
Lappfjärdsvägen 440
Ring: Jallu 040 555 0234 eller Eetu 0400 888 430

8. Genomgångshallar för uthyrning
Hall 1, takhöjd 3,5 m, 340 kvm á 2,50 e/kvm, kan uppdelas i mindre utrymmen.
Kontorsutrymme; takhöjd 2,5 m, 410 kvm, á 4,00 e/kvm.

Till desssa tillkommer ännu, förutom hyran, moms +värmekostnader.
I maskinhallen finns tillgång på tryckluft.
Möjlighet till att senare hyra 2000 kvm finns.
Kontaktuppgifter: Stefan Björklund, 0400 63 54 63

9. Affärslokal
Affärslokal 102,5 kvm + källare 100 kmv på Strandgatan 38 B8 uthyres. 
Kontaktuppgifter: Bjarne Grynngärds, tel 040 566 8757

Lediga industritomter

Markanvändnings- och bygglagen styr stadens planläggningsverksamhet. Vår målsättning är att tomter för boende och industriell verksamhet alltid finns att tillgå.

Planerna skall revideras i den mån de föråldras och krav på ändringar aktualiseras.
General- och detaljplanerna godkänns av stadsfullmäktige och bereds av tekniska centralen.

För den detaljerade regleringen av områdesanvändningen och för byggande och utvecklande av områden utarbetas en detaljplan. Syftet med planen är att anvisa behövliga områden för olika ändamål och att styra byggandet.

Detaljplanen godkänns av stadsfullmäktige.

Mera information om lediga industritomter : Lediga industritomter

Gå till "Aktuellt"