Aktuellt
12.09.2017

Läsa och förstå bokslut

Bokslutet beskriver historien. Bokslutskunskap behövs för att man skall kunna fatta rätt beslut om företagets framtid!

Alla som vill kan lära sig att läsa och förstå bokslut, framförallt för det egna företaget.
Utan tillräcklig kunskap är risken är stor att man ser alla träd men ingen skog, dvs. all den information man får från bokslutet blir inte begriplig. Obegriplig information är till ingen nytta! Så är det tyvärr för många!

Bokslutet beskriver i siffror verksamheten företaget bedriver. Ur bokslutet kan man läsa om
• företaget är lönsamt till alla delar
• vilka ekonomiska risker som finns
• vad företaget kan vara värt
• hur effektiva vi är
• hur vi ligger till jämfört med konkurrenter
• hur vi prissätter oss
• hur ser vår kostnadsstruktur ut – kan vi spara
• vart tog pengarna vägen etc

Tisdagen 24.10.17 kl. 11.30–16.00 på Jungman, Sjögatan 8, Kristinestad

OBS! Vi inleder kurstillfällena med en gemensam lunch kl. 11.30. Föreläsningen startar ca kl. 12.00

Deltagaravgift: 50 euro + moms, avgiften faktureras. I deltagaravgiften ingår lunch, eftermiddagskaffe och kursmaterial

Anmälningar senast 17 oktober till Österbottens Företagarförenings kontor, tfn 06 357 8820 eller info@foretagare.fi

 

Gå till "Aktuellt"