Aktuellt
01.11.2018

Företagsgruppsprojekt

Företagsgruppsprojekt
26.11 kl/klo 18.00 Hemslöjgsgården

Peter Kjellberg från VASEK kommer och berättar om
de erfarenheter de fått av företagsgruppsprojektet
Archipelago Attractions

Anmälan: business@krs.fi
eller 040-740 2311

Gå till "Aktuellt"