Aktuellt
03.10.2017

Finns det möjligheter för ditt företag på den baltiska marknaden?

På mässan presenteras:

- Metalworking equipment and machine tools 
- Mechanical engineering tools
- Air flow technologies
- Hydrotechnologies 
- Electronics, electrical engineering
- Autmatics and automation 
- Gas supply equipment and materials
- Hydraulic, pneumatic devices and materials 
- Process control systems
- Industrial equipment and materials
- Bench servicing 
- Harware for manufacturing 
- Metalworking services
- Metalworking products
- Abrasive materials and equipment 
- Measuring equipment and instruments 
- Repair and operation technologies 
- Industrial lubricants and equipment
- Warehouse machines and equipment
- Loading and re-loading machinery 
- Industrial chemicals 
- Industrial cleaning equipment 
- Shipbuildings
- Railway buildning
- Specialised software
- Research and consultations 

Ytterligare information om kategorierna finns här

Mässpaketet kommer att innehålla:

- En sammonter för 4-5 företag, där varje företag har ca 2m x 3m till sitt förfogande. Tanken är att varje företag får ett mässbord, där produkterna kan visas. Roll-upen sätts bakom bordet.
- Transport av mässvaror (EUR-pall) från de österbottniska landskapen till Riga och tillbaka.
- En person från Viexpo på plats under hela mässan
- Koordinering och inmatning av Tekes-stödansökan (Team Finland Trade Fair -mässtöd)
- Egen servering på mässan för deltagarna
- Viexpos administrationsavgift
- Som option mässparrning samt bearbetning av kontakterna efter mässan

Paketet kommer att kosta ca 2000 € / deltagande företag. Summan kontrolleras när de intresserade företagen anmäler sig.

Detta paket är ett kostnadseffektivt sätt att ta reda på om din produkt är konkurrenskraftig på denna marknad. Du kan diskutera med proffsen inom branschen under tre hela dagar och får viktigt information om marknaden.

“From 30 November to 2 December, Kipsala International Exhibition Centre in Riga, Latvia offers the international trade fair for mechanical engineering, metalworking, automation, electronics, electrical engineering, tools and innovated technologies "Tech Industry 2017" that is the largest and most essential event of the year in the Baltic Region.

“Tech Industry 2017” will be attended by more than 270 companies from Latvia, Lithuania, Estonia, Finland, Sweden, Germany, Poland, Italy, Austria, Slovenia, Belarus, Ukraine, Turkey, Taiwan and other countries; moreover, there will also be the national collective stands of such countries as Latvia, Lithuania, the Czech Republic, Italy and Belgium.”

Ifall du är intresserad av mässan, meddela ditt intresse att delta i sammontern så räknar vi ut ett exakt pris för mässpaketet enligt deltagarantalet!

Ytterligare information fås av: Katja Jankens, katja.jankens(at)viexpo.fi, tfn 050 573 8876

Mer information om mässan finns här

Gå till "Aktuellt"