Aktuellt
03.04.2019

Ett planerat ägarskifte -seminarium

Föreläsningarna hålls samtidigt i två separata utrymmen, i den ena på finska och i den andra på svenska. Öppningen av tillställningen hålls i samma utrymmen.

14.30 Kaffeserveringen börjar
15.00 Tillställningen öppnas
Kjell Nydahl, VASEK, Kari Myllymäki, Concordia och Timo Vauhkonen, Kristinestads näringslivscentral
15.10 Case Kapkem
15.30 Paus
15.45 Föreläsning 1: Värdering av företag - Heidi Furu och Nathalie Myrskog, DKCO
16.30 Paus
16.45 Föreläsning 2: Skattefrågor gällande ägar – och generationsväxlingar - Oskar Sundback, Näsman & Båsk
17.30 Paus
17.45 Föreläsning 3: Aktuella avtal angående ägar – och generationsskiften - Kjell Renlund, EY
18.30 Mingel och möjlighet att bekanta sig med samarbetspartners utbud


Anmäl dig via den här länken

Från Kristinestad finns det en gratis busstransport till evenemanget. Boka din plats genom att kontakta timo.vauhkonen@krs.fi eller 040 5073342

Gå till "Aktuellt"