Aktuellt
09.01.2019

Delta i undersökningen om hur attraktiv din hemstad är!

resizedimage600315 SKK kyselysparr FB TW Li txt SVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristinestad är en av våra 55 finska regionstäder. En regionstad utgör centrum i den regionen eller i det området. Alla Finlands regionstäder utför bland sina invånare en ”mjuk attraktionskraftsundersökning”, med syfte att ta reda på hurudan uppfattning folk har om regionstäderna.

Delta i undersökningen och berätta hur attraktiv du tycker att din egen hemstad är!

Du kan via länken ovan ge din egen syn på din hemstads attraktionskraft och image, men du kan också berätta vad du tycker om regionstäderna i grannskapet. Fundera över hur attraktiv du tycker att din egen hemstad är. Hurudan image har den, är den livlig, trygg eller originell? Det tar ungefär fem minuter att fylla i blanketten.

Folk flyttar i regel på grund av studier eller arbete. Men nya invånare lockas också av en fungerande vardag - till exempel en trivsam omgivning, koncentrerad stadsstruktur och närliggande service - liksom även av ett områdes image och energi.

Tack vare undersökningen blir det lättare för städerna att förbättra sitt rykte och sin attraktionskraft - och därmed också sin livskraft!

Här är länken till undersökningen

Undersökningen avslutas 31.1.2019 kl. 10.

Undersökningen utförs av Innolink.

Tilläggsinformation om undersökningen av undersökningsansvarige Ville Ottela, Innolink, tfn 010 633 0200

Gå till "Aktuellt"